Nápověda


  1. Každému žáku se přidělí uživatelské jméno a heslo pro přihlášení do autoškoly Fanta.
  2. Žák se přihlásí do aplikace autoškoly na stránce http://autoskola.autofanta.cz/ pomocí přiděleného hesla a uživatelského jména.
  3. Přihlášení na jízdu se provádí pomocí výběru data v kalendáři a kliknutím na políčko přihlásit (žák může napsat i poznámku učiteli autoškoly)
  4. Přihlásit se na jízdu je možné po přihlášení pod svým uživatelským jménem a to nejpozději 24 hodin před začátkem lekce. Dále se musí přihlásit před/za přihlášenou osobou, tak aby nevznikaly mezery (pokud se nepřihlašuje první daného dne).
  5. Odhlásit se je možné do 48 hodin před začátkem jízdy.
  6. V případě, že se již nelze přihlásit/odhlásit a žák nemůže, kontaktuje vyučujícího.